Zabezpečovací systémy

Naše elektrické zabezpečovací systémy (EZS) slouží k ochraně osob a majetku proti vloupání a nebezpečí při nečekaných poruchách. Společnost EIKO vám nabízí individuální komplexní řešení elektrických zabezpečovacích systémů například do domácností, chat, firem, garáží, průmyslových objektů, zdravotnických a jiných zařízení i vnějších prostor areálů.

Při návrhu každého elektrického zabezpečovacího systému zohledňujeme jak velikost objektu, tak i výši rizika napadení či jiného ohrožení a vaše jiné speciální požadavky. Na základě všech těchto parametrů a dlouholetých zkušeností dokážeme přesně určit potřebný rozsah zabezpečovacího systému, aby byla zaručena maximální spolehlivost a byly splněny veškeré požadavky na bezpečnost.

Druhy elektrické zabezpečovací signalizace:

  • Siréna
  • Poplach na pager
  • Poplach na mobilní telefon
  • Poplach do centrály hlídací služby
  • Ovládání a signalizace poruch spotřebičů pomocí mobilního telefonu
  • Kombinace jednotlivých způsobů signalizace

Zvláštní skupinu elektrické zabezpečovací signalizace tvoří vnější ochrana areálů, kde jsou kladeny specifické požadavky na detekci možného ohrožení (např. věznice, vojenské areály, letiště atd.). Pro tyto rozsáhlé komplexy prostor využíváme speciálních zabezpečovacích systémů, které instalujeme do plotů, pod zem či přímo do otevřeného prostoru.

V případě vyšších požadavků na bezpečnost a ochranu osob a majetku doporučujeme kombinaci elektrického zabezpečovacího systému s kamerovým systémem.

Elektrický zabezpečovací systém má svou základnu v zabezpečovací ústředně, ve které se signály z dalších částí systému vyhodnocují. Z ústředny pak tyto informace putují k ovládaným zařízením, jako jsou sirény, a přes GSM ke klientovi, který tak má dokonalý přehled o možném vniknutí, nežádoucím pohybu neznámých osob či o jiném potencionálním ohrožení majetku či osob.

Detektory

Detektory slouží k detekci pohybu v objektu, pracují na různých principech a jsou vybaveny složitou elektronikou, která v dnešní době umožňuje zpracovat informace k maximální eliminaci falešných poplachů.

Elektrický zabezpečovací systém od firmy EIKO

Tým společnosti EIKO se postará o Vaše maximální bezpečí, a to od posouzení objektu, přes návrh, konzultaci, dodávku, montáž a odzkoušení, až po pravidelné revize a rychlý servis v případě potíží. Při montáži používáme pouze prověřené kvalitní komponenty s ohledem na finanční možnosti klienta.