Požární signalizace

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží ke včasné automatické detekci, signalizaci a spolehlivé prevenci před vznikem požáru a jeho případném rozšíření, čímž se výrazně eliminuje riziko ohrožení lidského života, zdraví či materiálních ztrát. Systém rovněž dokáže včas rozpoznat únik nebezpečných plynů pomocí citlivých detekčních zařízení (čidel).

Systém požární ochrany se využívá hlavně v místech s větší koncentrací lidí, jako jsou například obchodní domy, vlaková a autobusová nádraží, divadla, velké firmy, průmyslové budovy a další. Doporučován je však ve všech objektech, kde je sebemenší riziko vzniku požáru. V domácnostech se elektrická požární signalizace vyplatí i kvůli pojišťovnám, které pojistné události posuzují mimo jiné i dle rozsahu vlastního zabezpečení.

Elektrická požární signalizace nesmí chybět:

  • Ve veřejných budovách
  • V obchodních centrech
  • V Hotelech
  • Ve veřejných garážích
  • V průmyslových budovách
  • V divadlech
  • V kinech
  • Ve velkých firmách
  • Na vlakových a autobusových nádražích

Systém elektrické požární signalizace

Plně automatický a velmi spolehlivý systém elektrické požární signalizace je napojen na nejbližší požární ústřednu, odkud obsluha uvádí po vyhodnocení daného stavu do chodu další zařízení, kterými mohou být nejen hasičská zařízení, ale také protipožární dveře, evakuační výtahy, automatické otevření únikových východů a jiné. Elektrická požární signalizace může být také spuštěna nějakou určitou osobou, která je aktuálně svědkem vzniku požáru. Manuální požární hlásiče musí být z jasných důvodů umístěny na viditelných a snadno přístupných místech.

Elektrická požární signalizace od společnosti EIKO

Plně automatický a velmi spolehlivý systém elektrické požární signalizace je napojen na nejbližší požární ústřednu, odkud obsluha uvádí po vyhodnocení daného stavu do chodu další zařízení, kterými mohou být nejen hasičská zařízení, ale také protipožární dveře, evakuační výtahy, automatické otevření únikových východů a jiné. Elektrická požární signalizace může být také spuštěna nějakou určitou osobou, která je aktuálně svědkem vzniku požáru. Manuální požární hlásiče musí být z jasných důvodů umístěny na viditelných a snadno přístupných místech.